SON MARINESERVICE - OPPLAGSKONTRAKT 2018/2019

Kundeinformasjon:
   
Mottaker:
Epost faktura:
Kundenavn:
E-post adresse: Må fylles ut
Adresse:
Postnr: Poststed:
Tlf. privat: Tlf. arbeid:
Båt: Beskr. Bredde:(i cm) Lengde:(i cm)
Motor: Beskr. 4-takt    2-takt
Reg.nr
Tid for uttak:(ca)
Opplagsform:     HUSK SENDE INN KONTRAKTEN!! GJØRES NEDERST PÅ SIDEN
Lagres hvor:

Inne  

Under tak    

 Ute

 Ikke lagre

Vinterservice
Stoffes
Vaskes under fenderlist
Vaskes inni
Poleres under fenderlist
Poleres over fenderlist
Lade batteri
Teakbehandling
Innleveringssted: Innleveringsdato:
Kommentarer:
LES HER:
For lagring medfæres det at kunden i tillegg til selve opplagsprisen må betale for at
son marineservice stoffer og vasker båten utvendig. Hvis ikke må dette avtales på forhånd.
(det gjelder ikke båter som står ute) Alle båter og motorer må være forsikret av kunden
under hele opplagstiden. Vi tar ikke ansvar for Kalesje, puter og andre løse ting, vi anbefaler
og tømme alle rom. Kunder som lagrer båten ute er selv ansvarlig for oppsyn av egen båt.
I henhold til brannforskrifter har kunden ingen adgang til opplagshallene. Og kunden må
selv tømme båten for løsøre som kan medføre brannfare eller varmeutvikling.
Båt opplaget må være fult ut betalt før ut levering til våren.

Signering av skjema blir gjort ved innlevering av båt samt gjennomgang av båt og arbeid som ønskes utført.
 


(DERSOM DU ØNSKER EN KOPI AV DENNE KONTRAKTEN: SKRIV UT DENNE SIDEN FØR DU KLIKKER PÅ "SEND INN KONTRAKT".)